Ružica Štimac, Dorotea Šarlija, Irena Jukić

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Zagreb

hemovigilancija, ozbiljna štetna reakcija, ozbiljni štetni događaj

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Hemovigilancija je sustav koji obuhvaća procese sljedivosti i označavanja krvnih pripravaka i praćenje ozbiljnih štetnih reakcija/događaja vezanih uz prikupljanje ili transfuziju krvi, odnosno krvnih pripravaka. To je skup postupaka i mjera kojima se može nepogrešivo identificirati svakog pojedinog davatelja krvi, uzetu dozu, proizvedeni krvni pripravak i bolesnika koji je dobio transfuziju jer se neželjeni transfuzijski učinci mogu pojaviti u bilo kojoj od navedenih faza. Osnovna zadaća tog sustava je da kroz otkrivanje, prikupljanje i analizu podataka daje pouzdana saznanja o neželjenim posljedicama transfuzijskog liječenja. Također ukazuje na potrebu za korektivnim mjerama u sprečavanju nezgoda ili nuspojava transfuzijskog liječenja. U Hrvatskoj od 1999.g. postoji Registar praćenja transfuzijskih reakcija. Tijekom 2006 i 2007.g. Hrvatska je preuzela zakonodavstvo Europske unije za područje krvi i krvnih pripravaka. Od tada ovo praćenje postaje zakonska obveza temeljem Zakona o krvi i krvnim pripravcima (NN 79/06) i Pravilnika o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija (NN 63/07, NN 18/09). Prema Zakonu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM) obvezan je uspostaviti jedinstveni nacionalni sustav prijavljivanja štetnih i neočekivanih reakcija/događaja povezanih s prikupljanjem i testiranjem krvi te proizvodnjom, čuvanjem, raspodjelom i primjenom krvnih pripravaka. Prema Pravilniku, zdravstvene ustanove koje primjenjuju transfuzijsko liječenje obvezne su uspostaviti sustav prijavljivanja ozbiljnih štetnih reakcija/događaja unutar ustanove i o svakoj ozbiljnoj štetnoj reakciji/događaju moraju putem propisanog obrasca izvijestiti HZTM. HZTM ove podatke prosljeđuje Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi (MZSS). Obzirom da ne postoji jedinstvena mreža operativnih veza između kliničkih odjela, bolničkih transfuzija, HZTM i MZSS, otežano je istraživanje reakcija/događaja, prijavljivanje kasni i podaci često nisu potpuni. Informatizacijom transfuzijske službe bi već uhodani sustav prijavljivanja štetnih reakcija/događaja trebao postati ujednačen i više učinkovit.

preuzmi dokument