Irena Jukić

HZTM

transfuzija, davatelji, krvni pripravci, dokumentacija

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

U lancu transfuzijske medicine koji započinje od definirane potrebe za krvnim pripravcima, preko promidžbe
usmjerene na davatelje niskog rizika, uzimanja krvi prema propisanim zahtjevima, prerade za koju znamo da
mora biti bazirana na dobroj proizvođačkoj praksi, testiranja koja bi trebala biti izvedena korištenjem zadnjih
dostignuća i na aparaturi kojom se, uz znanje osoblja, garantira dobra laboratorijska praksa do nadziranih
uvjeta čuvanja, nadzirane raspodjele i praćenja samog transfuzijskog liječenja bolesnika, dokumentiranje
učinka, eventualnih popratnih neželjenih pojava postoje stvarni ljudi, stvarna oprema, stvarne spoznaje i
stvarne mogućnosti. Na samom početku tog lanca su vrlo važni i nezaobilazni čimbenici – davatelji krvi sa
svim svojim biološkim i psihološkim različitostima koji u konačnici mogu utjecati na ishod liječenja lijekovima
priređenim iz krvi.
Transfuzijska medicina zbog svoje najuže povezanosti sa napretkom tehnologije grana je kojoj su novosti i
otkrića gotovo svakodnevnica. Otkrića novih antigena, uvođenje novih testiranja, kontrole sve većeg broja
parametara, uočavanje novih štetnih reakcija, samo su neke od novosti čija nas otkrića obvezuju u radu.
Istovremeno, razvoj drugih grana medicine, pogotovo transplantacijske, te sve agresivniji i učinkovitiji
terapijski zahvati i intervencije povećavaju potrebe za krvnim pripravcima

preuzmi dokument