Marijana Benković

KBC Zagreb

zdravstvena njega, novorođenče, RDS

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Respiratorni distres sindrom (RDS) je stanje plućne insuficijencije koja nastaje zbog nedostatka alveolarnog surfaktanta, uz strukturnu nezrelost pluća i javlja se uglavnom u nedonoščadi.Započinje neposredno pri rođenju ili unutar par sati i pojačava se kroz prva dva dana života. Ako se ne liječi može nastupiti smrtni ishod zbog progresivne hipoksije i zatajenja disanja. Primjenjujući metode liječenja oporavak nastupa unutar par dana. U nekoliko prvih sati života razvija se tipična klinička slika koja se manifestira s: tahipnejom, cijanozom,
dispnejom, stenjanjem, oslabljeno disanje, zatajenje disanja Dijagnoza RDS-a se može postaviti obično u prvim minutama ili satima nakon poroda, a temelji se na osnovu:

- RTG snimka pluća na kojoj se vide mlječna pluća i zračni bronhogram
- plinska analiza krvi (PaO2 5,5 kPa- hiperkapnija)
- klinička slika
- auskultatorni nalaz na plućima
- anamnestički podaci o toku trudnoće i porođaja

Terapija: liječenje se vrši: oksigenoterapija, primjenom surfaktanta, strojna ventilacija,opće mjere potpore, farmakoterapija

Cilj rada je prikazati specifičnosti zdravstvene njege u zbrinjavanju novorođenčeta s RDS-om na Odjelu za intenzivno liječenje novorođenčadi.

Metode: uvidom u povjest bolesti novorođenčeta s RDS-om, analizirati tijek i ishod liječenja, te statistički ih obraditi u posljedne dvije godine i procijeniti njihovu pojavnost.

Zaključak: Kod RDS-a vrlo često se primjenjuje strojna ventilacija novorođenčadi koja je složena i gotovo uvijek invazivna procedura koja zahtjeva umješnost i iskustvo, vrijeme, opremu i stalno prisustvo iskusnog i stručnog osoblja (liječnika, medicinska sestra, fizoterapeut),te se kao takvo može provoditi samo u visoko specijaliziranim ustanovama. Medicinska sestra danas kod takvih bolesnika ima aktivno i nezamjenjivo mjesto, ne samo u njezi već i u liječenju bolesnika ove najosjetljivije životne dobi.Kvalitetom postupaka značajno utječe na tijek i ishod liječenja, a posljedično i na kvalitetu života uspješno izliječene novorođenčadi.

preuzmi dokument