Nataša Goričan, Tatjana Lukovečki, Adriano Friganović

Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb

bol, JIL, muzikoterapija, primjena

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Liječenje boli je temeljno ljudsko pravo. Službena definicija boli Međunarodnog udruženja za proučavanje
boli (IASP), koju je prihvatila Svjetska zdravstvena organizacija je da je bol neu godno osjetno i emocionalno
iskustvo, udruženo s aktualnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva ili opisano u vrijeme tog oštećenja.Jedinica
intenzivnog liječenja (JIL) organizacijska je jedinica u kojoj se provode različite dijagnostičke i invazivne
metode u svrhu liječenja pacijenata. Unatoč trudu da pacijenti budu zbrinuti uz namanji mogući rizik za
nastanak boli, bol i anksioznost su učestala pojava. Da bi se te pojave smanjile proteklih nekoliko desetaka
godina, u svijetu, se primjenjuje muzikoterapija. Iako kod nas ta metoda još uvijek nije dovoljno poznata vrlo
je efikasna.
Muzikoterapija je definirana kao „ the use of music to influence the patients“ i djeluje na fizičko, mentalno i
emocionalno stanje prije, za vrijeme i nakon tretmana (Bruscia,1989, p.87). Opisana je kao komplementarna
metoda i služi kao nadopuna konvencionalnim i medicinski orjentiranim postupcima u svrhu liječenja boli.
Nefarmakološki je oblik liječenja. Prednost joj je što smanjuje negativne učinke opioidnih analgetika, spada u
low - cost oblike liječenja, ubrzava sam proces izliječenja te ima pozitivan utjecaj na fiziološko i psihološko
stanje pacijenata. Glavna svrha primjene muzikoterapije u JIL -u je da prekida ciklus boli, tj. smanjuje mišićnu
tenziju i simpatičku aktivnost.

preuzmi dokument