Lidija Alebić

Opća i veteranska bolnica ''Hrvatski ponos'', Knin

poslijeoperacijsko liječenje boli, multimodalna analgezija

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Poslijeoperacijska bol može utjecati na funkcioniranje svih organskih sustava i bitno povećati poslijeoperacijski morbiditet i mortalitet. Cilj ovog rada je procjena boli uzrokovanog kirurškom intervencijom i najbolja metoda analgezije. Dobra procjena boli omogućava pravi izbor metode za adekvatnu analgeziju kao i procjenu efikasnosti primjenjene metode. Pravilnom kombinacijom lijekova i terapijskih metoda pacijent se štiti od poslijeoperacijskih komplikacija čime se poboljšava ishod liječenja i smanjuje vrijeme hospitalizacije. Osnovni cilj je bio usporediti tri različita multimodalna pristupa te postići odgovarajući analgetski učinak. Ovim radom obuhvaćeno je 40 pacijenata u vremenskom periodu od godine dana. Svi pacijenti su podvrgnuti kirurškoj laparotomiji sa resekcijom crijeva. Sve operacije napravljene su klasičnim kirurškim metodama. Pacijenti su razvrstani prema spolu, dobi i tipovima analgezije. Za procjenu boli nisu korištene klasične skale za procjenu boli zbog nemogućnosti uspostave kontakta sa svim pacijentima nakon izlaska iz operacijske dvorane nego su korišteni klasični klinički parametri: frekvencija disanja, sistolički tlak, oksigenacija (pulsna oksimetrija) te
pojava iznenadnog nemira, grčeva, mučnine i povraćanja. Osim toga prikazana je učestalost korištenja raznih lijekova iz skupine opioida, NSAR i lokalnih anestetika i njihove najčešće korištene kombinacije. Kako liječenje poslijeoperacijske boli započinje prije kraja kirurškog zahvata tako su prikazani i analgetici koji su korišteni u operacijskoj dvorani. Multimodalna analgezija sa primjenom analgetika različitih skupina bez obzira na metodu i način primjene lijeka pokazao se kao najdjelotvorniji način poslijeoperacijskog liječenja boli.

preuzmi dokument