Zorica Martić

KBC ''Sestre milosrdnice''

opeklina, opeklina dišnih putova, ET intubacija, sestrinski postupci

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Opekline kože, potkožnog tkiva i mišića obuhvaćaju širok raspon različitih traumatskih struktura organa i organskih sustava pri čemu nastaju brojne komplikacije po život opasne za samog ozljeđenika. Kod bolesnika s opeklinama posebnu pažnju treba posvetiti prepoznavanju stupnja i uzroka ugroženosti dišnog puta. Kod velikog broja bolesnika sa lokalnim znakovima (spaljene nosne dlačice, hiperemija usne šupljine i farinksa) i općim znakovima (otežano disanje, cijanoza i opće loše stanje) brzo se razvije kompletna opstrukcija dišnog puta. Volumna nadoknada također može dovesti do značajnog edema ždrijela, te dolazi do otežavajuće naknadne endotrahealne intubacije, kao i kod dubokih opeklina glave i vrata, te opsežnih opeklina. Kod intubacije je potrebno uvesti tubus što većeg promjera ( >8mm) zbog kvalitetnije toalete i moguće bronhoskopije. Bitna je što bolja prohodnost dišnih puteva, ventilacija, te prevencija hipoksije. Nakon 48 – 72 sata potrebno je učiniti traheotomiju, ako nije moguće spontano disanje (ekstubacija). Tijekom liječenja provodi se 24-satni monitoring vitalnih funkcija, volumna nadoknada tekućine, praćenje satne diureze, primjena ordinirane terapije, te kontrola laboratorijskih nalaza. Medicinska sestra je neizostavni član u zdravstvenom timu, što dokazuju njezini postupci pri zbrinjavanja opeklinskog pacijenta. Neki od tih postupaka su: postaviti bolesnika u adekvatni položaj, tretiranje opekline, odstraniti sekret iz usne šupljine, asistirati liječniku pri izvođenju ET intubacije, osigurati primjenu kisika prema odredbi liječnika, obratiti pažnju na disanje bolesnika , pratiti vitalne funkcije, održavati prohodnost ET tubusa / ET kanile, pravilna fiksacija ET tubusa / ET kanile, primjena ordinirane terapije, spriječiti nastanak infekcija, dokumentirati provedene postupke.
Zdravstvena njega opeklinskog pacijenta s inhalacijskom ozljedom opsežna je, te zahtijeva svakodnevnu suradnju medicinskih sestara s anesteziolozima, kirurzima, te s ostalim članovima tima. Suradnja cijelog tima mora biti na visokoj razini, jer samo dobrom suradnjom tima postižu se dobri i brzi rezultati.

preuzmi dokument