I. Bosanac, Nada Krešo , Đ. Horvat, M. Malešević ,K. Kancir

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu -HZTM, Odjel za pripravu testnih reagencija, Zagreb

Hrvatski zavod, transfuzija, referentni centar, ispitivanje

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu-HZTM je referentni centar za transfuzijsku med.
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. Od 1993.god.HZTM provodi svake godine program
redovitog multicentričnog ispitivanja kontrole kvalitete imunohematološkog (IH) testiranja u
transfuzijskoj djelatnosti RH.
Testiranjem su obuhvaćeni svi centri u RH: Regionalni zavodi, Klinički lab. za transf.med.i
Stanice za transfuzijsku med.općih bolnica. Sudjelovanje u testiranju je dobrovoljno, a objavljeni
rezultati ispitivanja anonimni. Obradom prikupljenih podataka imamo si gurniji uvid u kvalitetu IH
testiranja u transf. djelatnosti RH.
Cilj je utvrditi postotak točnosti u izvođenju prije transfuzijskog IH testiranja (odrađivanje krvnih
grupa sustava ABO i Rhesus, testove pretraživanja na iregularna protutijela, identifikac iju
specifičnosti ireg. protutijela i testove podudarnosti-križne probe).
Rezultati multicentričnog ispitivanja kakvoće IH testiranja u transfuzijskoj djelatnosti RH prikazani
na tablici 1 i 2 u razdoblju od 1993. do 2007. godine ukazuju na potrebu stand ardizacije tehnika i
postupaka testiranja te ujednačeno interpretiranje rezultata. Uočena je povezanost točnosti
rezultata testiranja s opremljenošću laboratorija i stručnom osposobljenošću djelatnika.
Dugogodišnjim praćenjem rezultata ispitivanja dobili smo uvid u funkcioniranje transfuzijske
službe RH glede IH testiranja, koji upućuje na obaveznu potrebu reorganizacije transfuzijske
službe, kako bi se ujednačena razina kvalitete IH testiranja postigla u svim centrima koji se bave
imunohematološkom djelatnošću.

preuzmi dokument