Barbara Bačić, Melita Balija, Irena Jukić

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

mladi davatelji krvi, motivi i znanje, sigurnost transfuzijskog liječenja, odgovornost

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Zbog sve većih potreba za transfuzijskim liječenjem, sve starijim i za transfuzijsko liječenje potrebitijim
stanovništvom, a istovremeno sve strožih kriterija pri odabiru davatelja, smanjuje se potencijalna populacija
davatelja.
Zadaća nam je sve poznate rizike transfuzijskog liječenja svesti na minimum. Odgovornost se odnosi na sve
koji su uključeni u okupljanje davatelja krvi jer sigurnost transfuzijskog liječenja započinje promidžbom i
odabirom davatelja.
Utvrditi opću informiranost mladih ljudi o darivanju krvi, prepoznavanje pozitivnih motiva zbog kojih se mladi
odlučuju darovati krv, razloge za ne davanje krvi i potrebu odnosno način nagrađivanja dobrovoljnih
davatelja krvi. Rezultati ovog istraživanja će nam pomoći u pronalaženju načina odgoja, edukacije i
animiranja davatelja krvi niskog rizika u svrhu povećanja broja doza krvi i primjeni sigurnijih transfuzija.
Ispitanici su učenici četvrtih razreda dviju škola ( ukupno 130) koji su anonimno odgovarali na anketni
pitanja. Rezultati su prikazani numerički i grafički.
Odnose se na podjelu s obzirom na vrstu škole - strukovno medicinsku i opću gimnaziju te po spolu učenika.
Identifikacijom jedne od ciljnih grupa u populaciji (mladih ljudi) dokazano je koliko je nužna edukacija i
poticanje osobne odgovornosti budućih davatelja o sigurnosti krvi.

preuzmi dokument