Marina Friščić, Kata Ivanišević, Zlatko Friščić

OB ''dr. T. Bardek'' Koprivnica, KBC Rijeka, HSDHM

medicinska sestra, trijaža, OHBP

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Jačanje identiteta mediciniske sestre povezano je s profesionalizacijom i autonomizacijom sestrinske
prakse. Kao neposredna posljedica jačanja identiteta medicinskih sestara kroz povijest javila se
potreba o intenzivnijem promišljanju vezanom za specijalizirana područja sestrinske prakse. Bez
obzira na brojne promjene u razvoju sestrinstva, medicinska sestra ostala je dosljedna temeljnom
načelu-dobrobiti bolesnika. Danas , medicinska sestra u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu
nije pasivni sudionik u provođenju odluka za dobrobit pacijenta već akitivni donosioc odluka za
pacijenta ( trijažne odluke). Važno je napomenuti da je medicinska sestra u Objedinjenom hitnom
bolničkom prijemu autonomna,odgovorna i kompetentna u donošenju trijažnih odluka u interesu
dobrobiti pacijenta. Kompetencija je izuzetno važna za medicinsku sestru kao zdravstvenog
profesionalca, a timski rad i harmonija odnosa na relaciji liječnik-medicinska sestra u radu
Objedinjenog hitnog bolničkog odjela posebno dolazi do izražaja.
Rad na trijaža u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu od medicinske sestre zahtjeva veliko
kliničko znanje, dobro razvijene komunikacijkse vještine, sposobnost donošenja odluka, kritičko
razmišljanje, edukaciju iz procesa trijaže i iskustvo rada na trijaži. Okolnosti u kojima medicinska
sestra donosi trijažnu odluku ograničeno je podacima, vremenom i resursima.
Medicinska sestra na trijaži svojom procjenom donosi trijažnu odluku za svakog pacijenta prema
kriterijima procesa trijaže. Trijažne odluke u procesu trijaže dijele se na primarne i sekundarne.
Donošenje odluke tijekom trijažne procjene nije nimalo lako ni jednostavno za medicinsku sestru jer
o njezinoj pravovaljanoj trijažnoj odluci ovisi daljnji tijek i ishod liječenja pacijenta.
U ostvarivanju autonomije i jačanju uloge medicinske sestre na trijaži veliku važnost imaju
sekundarne trijažne odluke koje imaju za cilj prvovremeno pružanje pomoći pacijentu i osiguranje
ugodnog okruženja za pacijenta za vrijeme čekanja ( sestrinske intervencije).

preuzmi dokument