Dedić Midhat

JU Bolnica Travnik, Bosna i Hercegovina

Moebiusov sindrom, anestezija, teška intubacija

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Moebiusov sindrom ili kongenitalna facijalna displegija po tipu donjeg motornog neurona je u
pravilu sporadična bolest, tj. nije dokazano da se nasljeđuje. Javlja se paraliza okulomotorike
(micanja očne jabučice), uz zahvaćenost IX, X, XI i XII moždanog živca što dovodi do smetnje
gutanja, pokretanja jezika i niz drugih problema. što je preduvjet za otežanu intubaciju.
Rad je rađen na primjeru 22-godišnjeg pacijenta sa Moebusovim sindromom. Pacijentu je rađena
operacija (u općoj anesteziji) odstranjenja upaljenog slijepog crijeva. Očekivano otežana
intubacija je uspješno izvedena sa video laringoskopom.
Zbog anatomskih nepravilnosti kod pacijenata sa Moebiusovm sindromom realno je očekivati
otežanu intubaciju. U opisanom slučaju otežana intubacija je bila predviđena i uspješno izvedena
uz pomoć video laringoskopa.

preuzmi dokument