Autori: Jelena Purgar, Viktorija Novoselec Majcenović

Ustanova zaposlenja: OB VARAŽDIN

Ključne riječi: intraabdominalni tlak ( IAT ), intraabdominalna hipertenzija ( IAH ), mjerenje intraabdominalnog tlaka, intervencije medicinske sestre

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Intraabdominalni tlak (IAT) je tlak unutar abdominalne šupljine, tj. sila pritiska na stjenku abdomena i abdominalne organe, a u korelaciji je s disanjem. Normalne vrijednosti IAT iznose do 12 mmHg. Ako su vrijednosti IAT veće od 12 mmHg govorimo o intraabdominalnoj hipertenziji (IAH). IAH može imati negativni učinak na sve organske sustave: kardiovaskularni,gastrointestinalni,središnji živčani te respiratorni sustav. Ukoliko je prisutni kontinuirano povišeni intraabdominalni tlak može doći do kompartment sindroma te potrebe za hitnom kirurškom intervencijom. Zbog toga je važno rano detektiranje povišenog IAT kako bi se izbjegle po život opasne komplikacije kod bolesnika. Mjerenje intraabdominalnog tlaka provode med.sestre u JIL-a. Radi se o neinvazivnom postupku koji se provodi pomoću urinarnog katetera i sustava za mjerenje intraabdominalnog tlaka. Jedna od najčešćih indikacija za mjerenje ja akutni pankreatitis. Cilj rada je prikazati mjerenje intraabdominalnog tlaka u JIL-a