Ivana Kuna-Đurović, Martina Alšić

KBC Osijek

mikrobiologija, uzorci

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Za pouzdane rezultate mikrobioloških pretraga od najveće je važnosti
odabir odgovarajućeg uzorka kliničkog materijala, njegovo pravilno
uzimanje, kao i dostava i/ili eventualno čuvanje. S obzirom na važnost
ciljanog antibiotskog liječenja bolesnika nužno je ispravno postupanje u
svakom koraku u postupcima uzorkovanja materijala.
Stoga je za svaku medicinsku sestru pogotovo koja radi u JIL-u
neophodno poznavati način uzimanja i čuvanja mikrobioloških uzoraka i
eliminirati „pogađanje“ i pretpostavke kako se treba uzeti uzorak, gdje ga
čuvati i na koji način.
U svakodnevnom radu najčešće za mikrobiološku analizu najčešće se
uzimaju uzorci krvi, aspirat traheje i urina.
Kao i u ostalim anesteziološkim JIL-ovima u našoj zemlji i u KBC Osijek
mikrobiološko uzorkovanje svakodnevni je dio posla medicinskih sestara.

preuzmi dokument