Nizama Rudić -Aliefendić, Lejla Ibrahimagić - Šeper, Edin Selimović, Larisa Gavran, Irdina Drljević, Nino Hasanica, Amra Macić-Džanković

Univerzitet Zdravstveni fakultet, Zenica, Centar za profesionalnu njegu Ruhama (BiH)

palijativna njega, hospicij, bol, profesionalna njega

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Cilj rada Analizirati važnost potrebe za realizaciju palijativnih jedinica i opravdanosti
razvoja palijativne njege. Rezimirati podatke ispitanika po spolnim i dobnim
karakteristikama, precipitirajuće faktore nastanka ili uvoda u pogoršanje boli,
vrijednosti jačine boli u odnosu na prosječno trajanje liječenja, prisutnost komlikacija,
pračenje komplikacija i progresije carcinoma sa posljedičnim rezultatima dugotrajnog
disbalansa. Istraživanje provedeno prije i nakon provedene njege pri Centru za
profesionalnu njegu Ruhama Zenica u vremenu od januara 2013.godine do januara
2014. godine.
Ispitanici i metode Podaci su pračeni putem medicinske dokumentacije pacijenata
koji su pod dijagnozom karcinoma bilo koje oblasti i anketnih listova sačinjenih od:
općih demografskih podataka (dob, spol), kliničkih parametara, primjene terapije i
dejstva u suzbijanju boli, pojava tolerancije, prisutnost neželjenih dejstava,
komplikacija i progresije oboljenja sa posljedičnim uticajem. Studija deskriptivna,
retrospektivna analitička.
Rezultat Ispitano 100 ispitanika 75% žena, 25% muškaraca oboljelih od karcinoma.
Starosna struktura 60 godina (60%). Prije provedene
profesionalne njege uočena: bol 85%, neadekvatna primjena lijekova 67%.
Prisutnost neželjenih dejstava: gubitak tjelesne težine 82%, mučnina i povračanje
68%, respiratorna depresija 46%, anksioznost 81%, sedacija 45%, pruritus 39%,
hipotenzija 55%, urinarna retencija 28%, rigidnost mišića 40 %, konvulzije 6%.
Komplikacije dugotrajne dekompenzacije (dekubitus 80%, tromboza 30%, urinarne
infekcije 29 %, pneumonia 15%). Liječenje: invazivna terapija 80%, medikamentozna
20%, kombinacija 40%.
Rezultati nakon provedene profesionalne njege: okupirana bol 95%, stagnacija TT
75%. Stagnacija: mučnine i povračanje 88%, respiratorna depresija 67%,
anksioznost 96%, pruritus 79%, hipotenzija 75%, urinarnae retencija 88%, rigidnost
mišića 79%, konvulzija 1%. Okupiranje komplikacija dugotrajne dekompenzacije
(dekubitus 90%, tromboza 79%, urinarne infekcije 1 %, pneumonia 1%).
Zaključak Adekvatno provedena profesionalna njega dovodi do pozitivnih učinaka i
dostojanstvenog ostatka života palijativnih nositelja. Promotivno-preventivne
aktivnosti u cilju suzbijanja i spriječavanja komplikacija dugotrajne dekompenzacije
predstavlja temelj indikatora kvalitete provedene njege.

preuzmi dokument