Jadranka Zagorec

OB Varaždin

mehanička ventilacija, respiratori, zdravstvena njega, infekcije

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Mehanička ventilacija je način disanja pomoću respiratora. To je privremena mjera podrške plućnoj funkciji sve dok pacijent ne uspostavi spontano disanje bez dodatne pomoći. Zdravstvena njega pacijenta na mehaničkoj ventilaciji zahtjeva kompleksan sistem znanja i vještina cjelokupnog zdravstvenog tima. Posebnu pažnju treba posvetiti higijenskim uvjetima u svrhu sprečavanja različitih vidova infekcija kao jednog od bitnih preduvjeta za uspješno ozdravljenje pacijenta. Infekcije nastale za vrijeme trajanja liječenja pacijenta u jedinicama intenzivnog liječenja značajan su zdravstveni i financijski problem. Najučestalija komlikacija u jedinicama intenzivnog liječenja je pneumonija povezana sa ventilatorom. Cilj zdravstvene njege takvog bolesnika je poboljšati njegovo zdravstveno stanje i pružiti mu njegu u skladu s njegovim osnovnim ljudskim potrebama. Medicinska sestra radi plan zdravstvene njege, radi u suradnji s liječnicima, bolesnikom, bolesnikovom obitelji i s ostalim članovima tima.

preuzmi dokument