Dragana Pratljačić

Klinički centar Crne Gore

MV, CIT, kontinuirana edukacija, med. sestre/tehničari

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Razvoj savremene medicine, intenzivnog liječenja i zdravstvene njege bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja zahtijeva visoko edukovane medicinske sestre/tehničare i time kontinuirana edukacija postaje imperativ sestrinske prakse.
Cilj kontinuirane edukacije je podizanje nivoa znanja,sticanje praktičnih vještina kao i praćenje trendova u procesu zdravstvene njege, čime se, nesumnjivo, podiže kvalitet i sigurnost liječenja bolesnika.
Predmet ovog rada je da se u okviru kontinuirane edukacije opišu najcesci nacini i modovi mehanicke ventilacije korištene u centralnoj intenzivnoj terapiji u klinickom centru Crne Gore. Značaj i najcesci nacini odvikavanja pacijenta od mehanicke ventilacije.

preuzmi dokument