M. Končar, J.Žufika, Ž.Gavran M.Meštrović,M.Jurenović, V. Kukec

KBC Zagreb Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje neurokirurških bolesnika

moždana smrt, donor, sestrinske intervencije

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Gdje je granica između života i smrti ? Tijekom povijesti smrt se isključivo povezivala s prestankom rada srca: Međutim, sumnju u do tada uvriježeno mišljenje prvi je postavio engleski kirurg i patolog V.Horsley 1894. g. koji je konstatirao da je pacijent s impresivnom frakturom lubanje i moždanim krvarenjem umro od zastoja disanja, a ne od zakazivanja srca.
Detaljno opisanu smrt mozga nazvanu „comma depasse“ objavili su 1959. g. Mollaret Goulon. Harvardski komitet donosi 1968. g. kriterije za tzv. „ nepovratnu komu“.
Danas, smrt mozga definiramo kao potpun i ireverzibilan gubitak funkcija moždanog debla.
Ako je osoba moždano mrtva, zašto tada srce ipak radi?. Srce ima svoj autonomni sustav funkcioniranja, koji je neovisan o aktivnosti mozga.
Razumijevanje i prihvaćanje smrti mozga od velikog je značenja u suvremenoj medicini, stoga edukacija zdravstvenog osoblja i upoznavanje širokih slojeva pučanstva doprinosi napretku medicine, a samim time podiže kvalitetu života.

preuzmi dokument