Branka Dakić, Željka Zavada

OB Našice

limfomi, Hodgkin, non-Hodgkin, psihosocijalna podrška, strah

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Limfomi su neoplazme koje potječu iz limfnog sustava, koji se dijele na : Hodgkin i non-Hodgkin.
Limfomi se klasificiraju prema Ann Arbor klasifikaciji, posebice Hodgkinov limfom, zbog ograničenosti
zločudnih infiltrata unutar jedne regije. Svrha podijele je radi određivanja najboljeg liječenja i što
točniju prognozu bolesti.
Samo liječenje limfoma provodi se polikemoterapijom i radijoterapijom. Pošto je određivanje
dijagnoze i liječenje složeni postupak, zbrinjavanje oboljelih potreban je timski rad.
Psihosocijalna podrška uveliko je važna za sam oporavak oboljelog od zloćudnih bolesti. Kod same
spoznaje dijagnoze bolesti isprepliću se razne emocije, a na prvom mjestu je strah. Strah od ovisnosti
i pomoći druge osobe, obitelji, strah od gubitka posla, promjena u samom izgledu, boli i na kraju
strah od smrti.
Javljaju se strah, izolacija te stigma koja može dovesti oboljele do smanjenja kontakta s drugim
ljudima, koji bi mogli pružiti potrebnu psihološku podršku. Uz stigmatizaciju i predrasudu neki ljudi
misle da su oboljeli sami sebi krivi što su bolesni zbog svojih poroka, a neki ih izbjegavaju zbog
neznanja i misle kako su oni zarazni te ih izbjegavaju štiteći sebe.
Važna je potpora obitelji i okoline u pobjeđivanju straha i poticanju u oporavak. Lakše se nose s
procesom liječenja i strahovi vezani uz bolest, te socijalnom izolacijom kada znaju da su njihovi bližnji
uz njih i da nisu sami.
Veliku ulogu ima i medicinsko osoblje koje bi trebalo imati pozitivan stav, empatiju, razumijevanje i
pružiti podršku oboljelom, gledati svijet njegovim očima kako bi ga bolje razumijeli. Oboljeli ima
potrebe koje su izraženije nakon postavljenja dijagnoze.

preuzmi dokument