Joldić S, Sadiković Z, Selimović E

Univerzitetski Klinički Centar Tuzla, Bosna i Hercegovina

Transfuziologija, krv, usmjerena kemoterapija

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Iako je moguća terapijska korist od primjene krvi teorijski bila pretpostavljena stoljećima unazad,
transfuziologija (opća i klinička) predstavlja relativno m ladu granu medicine. Otkrivanjem mnoštva
krvnogrupnih sustava sredinom dvadesetog stoljeća i ekspanzijom saznanja iz područja
serologije povećala se sigurnost transfuzije krvi a time i razvoj transfuzijske medicine. Suvremeno
transfuzijsko liječenje, pored unošenja različitih kemoprodukata za korekciju homeostaze krvi,
uključuje i mnoge procedure izdvajanja patološki izmijenjenih krvnih stanica, plazme ili njenih
sastojaka (aferezne procedure, transplantacija tkiva). Cilj rada je da prikaže opće indikacije i
kontraindikacije za transfuziju eritrocita, trombocita, plazme i krioprecipitata, njihovo doziranje i
uzroke neadekvatnog odgovora na transfuziju.
U osnovu suvremenih procedura transfuzijske medicine ugrađeno je znanje i iskustva brojnih
multidisciplinarnih saznanja. Koncept usmjerene kemoterapije kao alternativa transfuzije cijele
krvi jeste optimalan pristup u liječenju bolesnika. Mogućnost uspješne transfuzije cijele krvi ili
određenog krvnog pripravka podržava napredak moderne kirurgije i kemoterapije malignih
oboljenja.

preuzmi dokument