Štefanija Pavlic-Bermanec

OB Čakovec

bol, kronična bol, ambulanta za bol

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Često se navodi da je bol najučestaliji simptom u kliničkoj praksi, česti uzrok nemogućnosti normalnog funkcioniranja i najčešći razlog zbog kojeg se traži medicinska pomoć. Kod pacijenata koji pate od dugotrajnog osjećaja intenzivne boli smanjena je učinkovitost i radna sposobnost, loše je emocionalno stanje, a nerijetko se zbog dugotrajnog liječenja i nesposobnosti za rad ti pacijenti nađu u socijalnim i financijskim problemima.
Kronična bol glavni je medicinski i socijalni problem u industrijaliziranom svijetu. Statističkoepidemiološkim podaci govore da trećina populacije industrijski razvijenih zemalja boluje od kronične boli. U Republici Hrvatskoj 25% radno aktivnog stanovništva pati od kronične boli, najčešće od sindroma bolne kralježnice, s tim da se na bolovanje, prikazano u postotku, gubi četiri puta više nego u SAD-u. Još su impresivniji podaci o boli uzrokovanoj malignim bolestima, gdje oko 60 do 80 posto oboljelih trpi, od čega je u 40% slučajeva riječ o boli srednjeg do jakog intenziteta.
Prema statistici SZO-a, oko 70 posto ljudi oboljelih od karcinoma umire u bolovima. Oslobađanje od boli osnovno je pravo svakog čovjeka i ono je ograničeno samo našim (ne)znanjem. Dakle očito je da kronična bol doprinosi invalidnosti u velikim razmjerima kako u razvijenim tako i u nerazvijenom zemljama. Osim toga, kronična bol je skupa. Zbog povećane potrošnje zdravstvene zaštite, gubitka prihoda, nesposobnosti za rad, socijalnih problema, naknada, troškova rehabilitacije,… To naravno ima veliki utjecaj na globalno ekonomsko stanje, a posebno se odražava na ekonomsko stanje u zemljama slabijeg socijalnog statusa.
Na temelju dostupnih znanstvenih spoznaja o uzrocima kroničnih boli i mehanizmima na koji nastaje, razvijene su brojne metode liječenja kronične boli. Ambulanta za bol bolnice Čakovec radi 3 puta tjedno. U Ambulanti rade specijalista anesteziolog – algolog, fizioterapeut i medicinska sestra. Liječenju boli pristupa se po principu multimodalne balansirane analgezije, odnosno pacijenti osim sistemskom terapijom liječe i fizikalnim, tradicionalnim i invazivnim metodama liječenja boli. U 2014. g. ukupno je pregledano i liječeno 786 pacijenata.

preuzmi dokument