Donald Peran, Danijela Cindrić-Lukačević

Neurologija – Intenzivna, KBC Zagreb

cerebrovaskularne bolesti, stent

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Zahvat postavljanja stenta je relativno nova metoda liječenja cerebrovaskularnih bolesti o čijoj uspješnosti
velikim dijelom ovisi o stručnosti liječnika koji izvodi sam zahvat.
No nikako se ne smije umanjiti važnost postoperativne skrbi u jedinici intenzivnog liječenja gdje veću ulogu
imaju medicinske sestre i tehničari.
Najveću zaslugu ipak imaju pojedinci koji su svojim inovativnim razmišljanjem omogućili upotrebu ovakve
metode koja znatno skraćuje boravak u bolnici i dokazali da napredak zdravstvene usluge velikim dijelom
prati napredak tehnologije.

preuzmi dokument