Anastazija Šantić

KBC ''Sestre milosrdnice''

bol, liječenje boli, klinika za tumore

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Potencijalno kurativna terapija (kirurgija, kemoterapija, radioterapija) je
uvijek na prvom mjestu u liječenju karcinomskih bolesnika. Bol se često
zanemaruje.
Liječenje karcinomske boli je simptomatsko liječenje čiji je cilj
djelotvorno smanjenje boli (bol u mirovanju VAS<3, bol pri kretanju<6) i
zadržavanje dobre kvalitete života minimalizirajući nus-pojave terapije
za bol.
Rad prikazuje modalitete liječenja boli u Klinici za tumore u Zagrebu:
liječenje kronične boli u Ambulanti za bol, liječenje postoperativne boli u
Jedinici intenzivnog liječenja i na odjelima, kao i pokušaj stvaranja "Pain
servisa" kao zasebne jedinice.

preuzmi dokument