Gordana Dragošev

UINARS

JIL, prevencijske mjere, zaštita, zdravstveni djelatnik

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Preventivne mere u ostvarivanju bezbednosti i zdravlja na radu obezbeđuju se primenom savremenih tehničkih, ergonomskih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, organizacionih i drugih mera i sredstava za otklanjanje rizika od povređivanja i oštećenja zdravlja zaposlenih i/ili njihovog svođenja na najmanju moguću meru. Lična zaštita je prva mera prevencije u ostvarivanju bezbednosti i zdravlja na radu i zakonska je obaveza svih zaposlenih u zdravstvu.
Prvo zaštitno odelo koristio je lekar u XVII veku (1656 godine) u Rimu. Njegovo zaštitno odelo uključivalo je dugački mantil do članaka, rukavice, masku koja je pokrivala nos, usta, oči i veliki dugački šešir pre nego bi išao u obilazak pacijenata koji su bili zaraženi kugom. Od ovog prvog zaštitnog odela zdravstvenog radnika do danas se mnogo toga promenilo i unapredilo ali i dalje je ostalo zaštitno odelo osnov zaštite zdravstvenih radnika.
Profesionalna ekspozicija podrazumeva svaku izloženost zdravstvenih radnika krvi i drugim telesnim tečnostima i tkivima koji mogu sadržiti patogene koji se prenose krvlju za vreme obavljanja svakodnevnih radnih aktivnosti u zdravstvenoj ustanovi. Zbog visokog morbiditeta i mortaliteta među brojnim zaraznim bolestima koje se prenose krvlju posebno se ističu infekcije hepatitisa B i C i virusom humane imunodeficijencije HIV. U radu sa krvi i drugim telesnim tečnostima bolesnika neophodno je pridržavanje osnovnih mera lične zaštite u svakodnevnom radu, ali i sprovoditi specifične mjere u slučaju povređivanja.
U toku predavanja biće prezentovani opšte i specifične mere lične zaštite zdravstvenih radnika koji se u svom radu svakodnevno susreću sa mnogim uzročnicima bolesti i povreda na radu.

preuzmi dokument