Dževad Bećirspahić

OB ''prim.dr. Abdulah Nakaš'', Sarajevo, BiH

laringealna maska, revolucionarno otkriće, dišni put, insercija, nemoguća intubacija, bez komplikacija.

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

UVOD: LM je supraglotičko sredstvo koje se sve češće upotrebljava u osiguranju dišnog puta u anesteziji. Ona je jedno od najrevolucionarnijih otkrića u anesteziji. Izumio ju je britanski anesteziolog Archie Brain 1981. godine, a kao njegov trinaesti patent, registrovana je 1982. godine. Do 1985. godine, urađeno je oko 4000 insercija LM. 1987 godine je napravljena prva LMA Classic sa silikonskim cuffom i to je bila prva komercijalna laringealna maska. Do sada je upotrebljena preko 300 miliona puta.
CILJ: Cilj ovog rada je prikaz sve češće upotrebe LM u svakodnevnom radu. Korištena je Ambu Aura Once LM za jednokratnu upotrebu i pokazala se kao veoma efikasna i sigurna. Izuzev kod urgentnih stanja i nemoguće intubacije, u svim slučajevima upotrebe LM, pacijenti su morali zadovoljiti određene kriterije.
METODE: Radi se o retrospektivnoj studiji za koju su podaci uzeti iz anestezioloških listi za period od 2006. do 2013. godine. Podaci su uzeti u periodu oktobar-decembar 2012. i juni-juli 2014. godine.
REZULTAT: Obrađeno je ukupno 2438 slučajeva upotrebe LM u općoj anesteziji. 2006. godine korištena je u samo 4%, a 2013 godine u 24,2% operativnih zahvata. Urađeno je 13 Sectio Cesarea uz upotrebu LM. U oko 3% slučajeva je bila drugi izbor. Korištena je u 29 slučajeva neuspjele intubacije i u 11 slučajeva kod neuspjele spinalne anestezije. Nije bilo komplikacija u ventilaciji, laringospazma, bronhospazma i aspiracije želučanog
sadržaja. Periferna saturacija O2 (puls oksimetar) uvijek je bila iznad 95%,
ZAKLJUČAK: Iako je endotrahealni tubus i dalje neprikosnoveni „zlatni standard“ u obezbjeđenju dišnog puta, LM se izborila za svoje mjesto i u rutinskoj anesteziji. Mogućnost lake insercije i njena sigurnost se iz dana u dan sve više dokazuju.

preuzmi dokument