Pavlić Žarko, Banović Ankica

Odjel za transfuzijsku medicinu KBC Osijek

nepodudarnost, antitijela, antigeni, dijagnostika, hemoliza, hemolitička bolest novorođenčeta (HBN), prevencija, liječenje

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Tijekom trudnoće, a pogotovo pri porodu, prilikom odvajanja posteljice, uslijed ulaska nepodudarnih
eritrocita djeteta u majčin krvotok može se pobuditi majčin imunološki sustav.
Majčin imunološki sustav biva potaknut antigenima na djetetovim eritrocitima naslijeđenim od oca. Majka
također može biti senzibilizirana i uslijed ranijih transfuzija, poroda ili pobačaja. Najčešći oblik hemolitičke
bolesti novorođenčeta javlja se uslijed ABO ili Rh nepodudarnosti, ali može biti uzrokovan a i drugim
antigenim.
Antitijela senzibilizirane majke prijelaze kroz posteljicu u dječji krvotok, te se vežu na djetetove eritrocite i
razaraju ih. Razaranje eritrocita u organizmu ima za posljedicu životnu ugroženost djeteta. Stanje nastalo
hemolizom eritrocita naziva se hemolitička bolest novorođenčeta. Hemolitička bolest novorođenčeta
manifestira se kao: Icterus gravis neonatorum, Anaemia haemolytica neonatorum. Kod blažeg oblika
hemolitičke bolesti uglavnom je dovoljno poduprijeti ubrzanu eliminaciju b ilirubina fototerapijom i infuzijama,
a u težim slučajevima intervenira se transfuzijom.
Kod Rh nepodudarnosti bolest se može prevenirati primjenom antihumanog hiperimunog globulina.
Cilj ovoga rada je edukacija djelatnika o novim dijagnostičkim imunohematološkim metodama, te novim
pristupima u prevenciji i liječenju hemolitičke bolesti novorođenčeta. Stjecanje novih znanja i metoda, te
njihova primjena sigurno će imati utjecaja na kvalitetniju dijagnostiku, prevenciju i terapiju bolesti.

preuzmi dokument