Autori: Martina Močenić, Patrizia Lorencin, Robertina Milovan – Bulešić

Ustanova zaposlenja: OB PULA

Ključne riječi: bolnička infekcija, snop skrbi, stopa infekcije, timski rad

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Bolničke infekcije u Jedinicama intenzivnog liječenja neizbježna su pojava diljem Svijeta, Europe pa tako i naše zemlje, te predstavljaju velik zdravstveni i financijski problem. Praćenjem kretanja bolničkih infekcija možemo uočiti kritične točke u procesu rada i djelovati na poboljšanje rezlutata te izravno utjecati na poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi. Retrospektivnom analizom utvrđen je pad stope infekcija kroz navedeno razdoblje, prvenstveno infekcija krvi povezanih s centralnim venskim kateterom, zatim infekcije mokraćnog sustava povezane s urinskim kateterom te ventilator uzrokovane pneumonije ( VAP). Uvođenje snopa skrbi izravno je utjecalo na trend smanjenja stopa bolničkih infekcija. Dobra suradnja sestre za kontrolu bolničkih infekcija i osoblja u Jedinici intenzivnog liječenja preduvjet je uspjeha, naravno usmjernog na dobrobit bolesnika u zdravstvenom sustavu