Branka Čačić, Hana Tunaj, Maja Španjol

KBC Rijeka

donor, transplantacija, Hrvatski model

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Transplantacijom spašavamo ljudske živote u trenucima kada im vitalni organi neophodni za život dosegnu zadnji stadij bolesti. Ono što se u prvim pokušajima takvog načina liječenja činilo nemoguće, razvojem medicine i tehnologije postala je uspješna metoda liječenja takvih pacijenata. Iako dan danas mnogi neće nikada doživjeti dan kada je za njih pronađen spas, povećavajući broj uspješnih transplantacija, povećava im se i nada da neizbježan kraj nije njihova jedina opcija. Svaka zemlja ima model za sebe po kojem radi na ovom području medicine. Eurotransplant je neprofitna organizacija koja ima za cilj pribaviti što više dostupnih organa za transplantaciju i njihovu raspodjelu među svojim članicama. Načelo rada ove organizacije je da se svaki dostupni organ iskoristi na najbolji mogući način za transplantaciju tražeći idealnog primaoca kako bi i oporavak pacijenta poslije transplantacije bio uspješniji. Prije desetak godina i Hrvatski model je našao svoje mjesto među njima i pokazao se jako uspješnim. Zadnjih par godina Hrvatska je postala vodeća zemlja u svijetu po broju ostvarenih donora na milion stanovnika.

preuzmi dokument