Prcić B, Fejzić M, Ajdaslić A.

JZU univerzitetski klinički Centar Tuzla, Bosna i Hercegovina

bolničke infekcije, JIL, kontrola, osobitosti, pravilnici

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Bolničke infekcije su moralni, etički i ekonomski problem svih zdravstvenih ustanova.
Dugi niz godina praćenje i prevencija organizovani su po zakonu države i preporukama ustanove uz
djelimičnu superviziju.Osnivanjem Međunarodnog savez za kontrolu infekcija (IFIC)1987.godine dobili smo
jedinstvene kriterije za kontrolu infekcije,edukaciju i primjenu znanosti za područje prevencije infekcija koje
nastaju prilikom pružanja zdravstvene njege.Zdravstvene ustanove trebaju slijediti preporuke IFIC -a i
provodi temeljna načela o smanjenju rizika za bolesnike i osoblje od infekcija.
Organizacija kontrole bolničkih infekcija u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla je zadatak svih uposlenika
i provodi se pomoću pisanih akata tj. administrativnog uređenje upravljanja rizikom.Svrha upravljanja rizikom
je smanjenje izlaganja zdravstvenih uposlenika,bolesnika i posjetilaca izvorima infekcije.
Materijal obuhvaćen analizom:
Pravilnik o mjerama, obavezama i odgovornostima za sprovođenje zaštite od intrahospitalnih infekcija;
Standardne politike i procedure o kontroli bolničkih infekcija;
Priručnik o postupcima kontrole infekcija.
Zakonskom regulativom u unutarnjom organizacijom obezbijedili smo kontrolu bolničkih infekcija u svim
bolničkim jedinicama.
Standardizacijom politika i procedura bolesnicimi imaju sigurno liječenje i zdravstvenu njegu a uposlenici
sigurnu radu sredinu.
Kontinuirana edukacija osoblja obavlja se na horizontalnom i vertikalnom nivou iz oblasti kontrole infekcija i
upravljanja rizikom.Rezultat ovih aktivnosti je smanjenje broja infekcija u jedinicama intenzivne njege.

preuzmi dokument