M.Bespaljko, B.Budimir, M.Meštrović, M.Jurenović

KBC Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje neurokirurških bolesnika

temperatura mozga, sestrinske intervencije

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Osnovni cilj zdravstvene njege bolesnika s teškom traumatskom ozljedom mozga je na vrijeme spriječiti i umanjiti razvoj sekundarnih oštećenja mozga. Kontinuirani monitoring temperature mozga važan je iz razloga što porast temperature mozga za 1 ̊ C dovodi do povećanja moždanog metabolizma za 6-9 %, što u konačnici znači povećani rizik za razvoj sekundarnih oštećenja mozga.
Cilj ovog rada je prikazati nove smjernice u zdravstvenoj njezi bolesnika s teškom traumatskom ozljedom mozga i prikazati važnost održavanja normotermije kod tih bolesnika.

preuzmi dokument