Ivanka Rupe, Jacinta Idžaković

KBC Rijeka

propofol, primjena, kontaminacija

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Propofol je emulzija lipida u vodi koja sadrži sojino ulje,glicerol i lecitin iz žumanjca jaja i kao takav je pogodan medij za proliferaciju mikroorganizama.
Sadašnje formulacije Propofola sadrže 0,005 % disodijum edetata koji samo USPORAVA rast mikroorganizama ali ga NE SPRJEČAVA, prema USP standardima.
Incidencija poslijeoperacijskih infekcija najčešće se veže uz kirurške ili dijagnostičke postupke.
Ipak, prema dostupnim mikrobiološkim i kliničkim dokazima korištenje Propofola koji je prilikom ili nakon otvaranja bio kontaminiran predstavlja dodatni faktor rizika.

preuzmi dokument