Sonja Kalauz

Zdravstveno veleučilište, Zagreb

sestrinsko obrazovanje, modeli poučavanja, etička refleksija

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Sposobnost donošenja etičkih odluka pitanje je moralne izvrsnosti medicinskih sestara. Stoga, sestrinsko obrazovanje mora poticati studente da razvijaju moralnu viziju, mora im pružiti mogućnost moralnog promišljanja, razvijanje moralne intuicije i kritičkog razmišljanja. Priprema studenata treba se provoditi kroz teorijsku i praktičnu nastavu, s primjenom modela poučavanja: problemskim rješavanjem problema/dilema (problem solving), analizom slučajeva (case-study), te razrješavanjem dilema u hipotetskim situacijama. Medicinske sestre često se nalaze u vrlo zahtjevnim situacijama i za određeni moralni izbor ili radnju moraju imati vrlo jake argumente. Sudjelujući u moralnim raspravama ili boreći se za svoja stajališta, svoje mišljenje moraju utemeljiti ili na etičkim teorijama, pravilima i principima ili na sintezi teorijskog znanja i iskustva. Etička razmišljanja, etička pravila, principi i teorije pomažu u procjeni potrebnoj za donošenje etičkih odluka. Znanje, životno iskustvo i sposobnost procjenjivanja usmjerenog prema pojedincu kao jedinstvenom entitetu, krucijalni su za odgovarajući izbor, interpretaciju, kulturološku adaptaciju i primjenu relevantnih etičkih pravila, principa i teorija. U praksi teorija i iskustvo funkcioniraju kao dvostruki proces u kojem jedno nadopunjuje drugo.Medicinske sestre nikad ne smiju imati osjećaj da postoji samo jedna jedina etička teorija, jedan jedini etički model i jedan najvažniji princip za sve situacije. Temeljna spoznaja da je svaki bolesnik jedinka za sebe, jedinstvena i neponovljiva, mora uvijek određivati put promišljanju i djelovanju jer i ono mora biti posebno, jedinstveno i prilagođeno jedinstvenosti situacije. Rješenja etičkih problema ovise o etičkoj refleksiji više osoba koje donose odluku: bolesniku, medicinskoj sestri i drugim osobama koje u donošenju odluke sudjeluju. Etičari znaju da je u donošenju odluka uključeno mnogo komponenti i varijabli i da ne postoji jednostavna etička metoda koja bi ponudila odgovore na sva etička propitivanja.Nema jednostavnih formula ni savršenog recepta za donošenje etičkih odluka u sestrinskoj praksi. Svaka sestra mora uključiti sva svoja etička znanja i vrijednosti, životno iskustvo, kognitivne sposobnosti, moralnu osjetljivost, sposobnost razmišljanja i osobnu moralnu motivaciju kako bi (zajedno s bolesnikom) kroz proces promišljanja došla do najbolje odluke i djelovala po njoj.

preuzmi dokument