Đurđica Kralj

OB Karlovac

komunikacija, pošiljatelj, primatelj

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Komunikacija je prenošenje poruka od pošiljatelja do primatelja. To je
proces razmjene misli, osjećaja i poruka koji se nužno odvija kad god
postoji interakcija. To je dinamički i složen proces u kojem ljudi šalju i
primaju verbalne i neverbalne poruke da bi razumjeli i da bi njih
razumjeli ( Hargie, 1994.).
Dobra komunikacija predstavlja preduvjet kvalitetnog i profesionalnog
odnosa, a isto tako je i temelj svakog međuljuskog odnosa.
Zahtjevi koji se stavljaju pred medicinske sestre vrlo su veliki, te se od
njih očekuje da djeluju autonomno, da prižaju klinički sigurnu i
kompetentnu skrb, da evaluiraju svoja znanja, kritički razmišljaju i
kreativno pružaju sestrinsku skrb u skladu s promjenama u okolini.

preuzmi dokument