Ana Jelinić, Emanuela Marcucci

KBC Rijeka

zdravstvo, komunikacijske vještine, medicinske sestre i tehničari

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Na temelju ankete provedene među medicinskim sestrama i tehničarima
Klinike za anesteziologiju KBC-a Rijeka, kojoj je bio cilj prikupiti podatke o
trenutnu stanju njihovih komunikacijskih vještina i osobina, razmatra se
pitanje kvalitete istih te načini njihova unaprjeđenja i poboljšanja.

preuzmi dokument