Silvija Ban, Vjerana Idžaković Puljiz

KBC Rijeka

komunikacija, pacijenti, zdravstveno osoblje

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Komunikacija je prenošenje i primanje raznih podataka između dvije ili više osoba a upotrebom komunikacijskih kanala kojima se ti određeni podaci prenose bilo to u pisanom ili govornom obliku. Postoji nekoliko klasifikacija komunikacije : komunikacija s obzirom na način komuniciranja te komunikacija s obzirom na svrhu. Medicinska sestra / tehničar u svom se radu i to svaki dan moraju koristiti komunikacijskim vještinama a pacijenti dobre komunikacijske vještine često pripisuju zdravstvenim djelatnicima koji su topli i imaju razumijevanja, s kojima je lako razgovarati, koji se predstave na početku razgovora, koji djeluju samopouzdano, koji postavljaju precizna i lako razumljiva pitanja.
Istraživanje vezano za komunikaciju provedeno je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka na kirurškim klinikama lokaliteta Rijeka. U istraživanje je uključeno 50 pacijenata te 50 medicinskih sestara / tehničara. Kao najbolji mogući izbor za provođenje istraživanja odabrane su anonimne ankete. Cilj istraživanja je bio saznati razinu komunikacije između medicinskih sestara / tehničara i pacijenata te razinu komunikacije između samih zdravstvenih djelatnika; saznati razmišljanja i stavove pacijenata vezano za komunikaciju medicinske sestre / tehničara prema njima te saznati razmišljanja i stavove medicinskih sestara / tehničara vezano za komunikaciju na radnom mjestu te željom za edukaciju kako bi se poboljšale i usavršile komunikacijske vještine. Nakon analize anketnih listića uvidjelo se da pacijenti nisu realno ispunili listiće a razlog tome je što se nisu htjeli nikome zamjeriti i nekoga naljutiti a medicinske sestre / tehničari nisu ispunili 15 anketnih listića te su neki izjavili kako ne smatraju da je komunikacija bitna a svega njih 5 je izjavilo kako je potrebno uvesti edukaciju kako bi se komunikacijske vještine poboljšale i usavršile.
Dobivenim rezultatima uvidjelo se da je razina komunikacije loša te da je prijeko potrebno uvesti edukaciju a samim time će se poboljšati i samo provođenje zdravstvene njege te će učinjenim postupcima biti zadovoljni kako pacijenti a tako i medicinske sestre / tehničari.

preuzmi dokument