Smiljana Kazić

UKC Ljubljana (Slovenija)

edukacija, komunikacija, pacijent, zdravstvena njega

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Komunikacija zdravstvenog osoblja, pa tako i medicinskih sestara, sa
bližnjim osobama vitalno ugroženoga pacienta, od velike je važnosti
kao dio dobre zdravstvene skrbi, ne samo za pacienta, već i za njegou
obitelj/bližnje osobe. Istraživanja ukazuju na neadekvatnu komunikaciju
zaposlenika u JIL sa bližnjim osobama njihovih pacienata.
Okolnosti pod kojima je pacient zaprimljen u JIL, su najčešče teško
zdravstveno stanje-iznenadna ozljeda ili po život ugrožavajuće
oboljenje. Nerijetko su bližnje osobe pacienta suočene sa umiranjem
svojih voljenih, odlukom o darivanju organa ili donošenjem drugih
odluka u ime bliske osobe ili biološkog srodnika.
U izlaganju su pretstavljene temeljne komunikacijske vještine, koje
treba savladati svaki zdravstveni djelatnik u JIL-u. Naglasak je na
umjeću prepoznavanja emocija bližnjih osoba pacienta i adekvatnom
odgovoru medicinske sestre na njihove emocije. Namjena dobre
komunikacije jeste ublažavanje stresa bližjih, kojega donosti bolest
bliske osobe.
Dobro usvojene vještine komuniciranja u teškim uvjetima, umjeće
saopćenja loše vjesti, umjeće savladavanje konfliktnih situacija
sprečavaju stres i sagorijevanje (burn-out) medicnskih sestara i drugih
zdravstvenih djelatnika u JIL- u.
U prilogu su prikazane vještine, koje bi omogućile zdravstvenom timu
uspješno razumjevanje razlika u odgovoru bližnjih osoba na situaciju u
kojoj se nalaze, prilagodbu sestrinske komunikacije različitim
potrebama osoba sa kojima komuniciraju te prepoznavanje i
prihvaćanje emocija izraženih sa strane bližnjih osoba.
Prezentirana je vještina prepoznavanja, razumjevanja emocija,
komunikacija sa kojom potkrijepljujemo poštovanje do bližnjih osoba,
pružamo im podršku i umjemo objasniti stanje u kojem se nalazi pacient
o kome skrbimo, svakako u okvirima sestrinskih kompetencija.
Kako bi zdravstveni tima bio podrška pacientovim bližnjima, bitno je da
vještinu komunikacije savladavaju svi članovi zdravstvenog tima, bez
razlike kojoj profesionalnoj skupini zdravstvenih djelatnika pripadaju.

preuzmi dokument