Helena Fuček, Renata Habeković, Bojan Biočina, Vanesa Berković

KBC Zagreb

komunikacija, Informatizacija, e-vizita, e-njega

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Kada gledamo kroz povijest ljudskog komuniciranja, napredak u
tehnologiji je oduvijek bio veliki pokretač promjena u komunikaciji.
Tehnologija znatno utječe na ono što smo u mogućnosti napraviti, a u
zadnje vrijeme su tehnološka " čuda" počela i participirati u našim
odlukama o tome što je najbolje napraviti i na koji način.
Iako su ljudi mogli čitati i pisati i prije izuma tiskarskog stroja, upravo je
taj stroj omogućio nezaustavljivo širenje pismenosti te je uvelike
izmijenio klasnu strukturu i nepovratno izmijenio cjelokupan način
života.
Zdravstveni radnici, danas koriste nove tehnologije na način koji
povezuje računala i moderna dostignuća u sektoru telekomunikacija.
Ako želimo nazivom (ili definicijom) obuhvatiti sve aspekte primjene
tehnologije u komunikacijske svrhe onda bi najprikladniji naziv za takvu
vrstu bio komunikacija uz posredovanje računala (CMC - eng.
Computer Mediated Communication). CMC se može koristiti na mnogo
načina: e-mail,interaktivne poruke, diskusijske grupe, videokonferencije,
on-line baze znanja, on-line učenje, kompletni zdravstveni
informatizirani sistemi itd.
Informacijsko društvo se već pokazuje kao jedan od glavnih pokreta ča
ekonomskih i društvenih promjena u Europi. Njegov potencijal nije
upotpunosti iskorišten u regiji iako je prepoznato da je informacijska i
komunikacijska tehnologija bitna komponenta za povećanje poslovne
konkurentnosti.
Mi smo na KBC-u Zagreb, na našoj Klinici za kardijalnu kirurgiju
napravili taj mali korak naprijed iskoristivši danas dostupnu tehnologiju i
sproveli informatizaciju rada na odjelu do nama trenutno najviših
dostupnih standarda. U tom vidu na našoj Klinici uveden je novi nivo
komunikacije i suradnje putem Elektronske/informatizirane vizite, kao i
vođenje sestrinske dokumentacije u elektronskom obliku.
Ovim predavanjem ćemo Vas ukratko upoznati sa prednostima
Elektronske vizite i vođenje sestrinske dokumentacije, kao i našim
dosadašnjim iskustvima iz prakse te obrazložiti kako je potpuna
Informatizacija svih postupaka utjecala na komunikaciju liječnik- sestrapacijent i obrnuto , te organizaciju rada na Klinici.

preuzmi dokument