Marija Fantov

Klinika za tumore, Zagreb

komunikacija, tim, komunikacija u timu

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

S obzirom na vid posla koji medicinski djelatnici obavljaju, od samog prijema pa do otpusta bolesnika iz
bolnice važno je da u niti jednom koraku tog procesa ne dođe do neželjenih prepreka. Kako bi pacijenti na
vrijeme dobili potrebne informacije, upute i savjete važno je da komunikacija unutar medicinskih timova bude
na najvišem mogućem nivou. Sami smo svjedoci kako takav način rada u mnogo slučajeva nije zadovoljen
te tada dolazi do nesporazuma često i nepotrebnih konflikata, a to se u konačnici odražava na kvalitetu rada,
same pacijente tj. skrb koja bi im trebala biti pružena. Kvaliteta odnosa na radnom mjestu značajno utječe na
razvoj pozitivnog radnog ozračja i na složne odnose među suradnicima. Dobra komunikacija sa suradnicima,
bilo iz vlastite ili iz drugih struka, utječe na odnos stručne osobe prema samoj sebi, a to se neposredno
odražava na kvalitetu zdravstvene skrbi koja se pruža bolesniku. Tim čini redovito manja skupina ljudi koju
karakterizira usklađeno djelovanje prema zajedničkom cilju, stoga možemo reći kako je svaki medicinski tim
određena mala grupa za sebe. Učinkovita komunikacija unutar tima temelj je uspješnog timskog rada.

preuzmi dokument