Nataša Despotović, Katarina Luzar Hozjan

UKC Ljubljana (Slovenija)

komunikacija, zdravstvena njega, medicinska sestra

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

KOMUNIKACIJA
Dobra komunikacija je bitna za učinkovitu suradnju. Uz dobru
komunikaciju je moguće postići dovoljno povjerenja pacijenta i obitelji,
tako da je važno, da je medicinsko osoblje svjesno važnosti međusobne
komunikacije.
Komunikacija je proces razmjene podataka i informacija za međusobno
komuniciranje.. Komunikacija je mnogo više nego samo razgovaranje i
može se obaviti na više načina, s riječima, pokretima, izraze lica i tišinom.
Komunikacija je uvijek dvosmjeran proces, koji je istodobno povezan s
istodobnim međusobnim otkrivanje i međusobna razmjena poruka. Valja
napomenuti da je komunikacija daje riječi samo 7% težine, ton glasa 38%
a ostatak 45% fizička mimika.
KOMUNIKACIJE PODJELA:
Riječ (verbalno) komunikacija
Neverbalna komunikacija
KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVENOJ NJEGI
PODJELA KOMUNIKACIJE U ZDRAVSTVENOJ NJEGI
Stručna komunikacija
Komunikacija s bolesnicima
Komunikacija u organizacijskim jedinicama
VAŽNOST KOMUNIKACIJE U ZDRAVSTVENOJ NJEGI
Važnosti komunikacije u zdravstvenoj njegi nismo dovoljno svjesni, jer
sve počinje i završava sa pravilnom komunikacijom. Informacije,
komunikacije i retorika, retoričko umijeće treba sestra svladati, jer za
zdravstveni sustav su presudni istiniti i potpuni podaci. Jeste li svjesni
koliko vremena možemo uštedjeti i možemo izbjeći pogreške
odgovarajućim prijenosom informacija? Za sestra je komunikacija je
važna komponenta.
U zdravstvenoj njegi komunikaciju možemo definirati kao komunikaciju
njege, koja ima na svakodnevni život, zdravlje i dobrobit, pozitivan
učinak. Učinkovita briga samo povećava učinkovitost komunikacije,
suočavanje i pozitivno rješenje sukobnih događaja i stresne situacije.
Emocionalna napetost, sukob, problemi, dileme se uz pravilnu
komunikaciju smanjuju. Osim stručnosti u području njege, se mora sestra
upoznati s različitim oblicima komunikacije, verbale i neverbalne, jer za
pacijenta troši najviše vremena. Tu treba uzeti u obzir znanje o etičkim
načelima i odnosima, poštovanje, autonomiju, poštivanje prava drugih i
pri komuniciraju poštovati pravilo šutnje.

preuzmi dokument