Željka Gajski, Nevenka Ivek, Ksenija Kukec

OB Varaždin

komunikacija, umiranje, medicinska sestra, bolesnik

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Komunikacija je dinamički i složeni proces u kojem ljudi šalju i primaju verbalne i
neverbalne poruke da bi razumjeli druge i da bi drugi njih razumjeli. Možemo je
definirati i kao signalizaciju, prenošenje obavijesti, susret, odnos, darivanje sebe
drugome. Uloga i svrha komunikacije je primanje i davanje obavijesti, rješavanje
međuljudskih sukoba, zajedničko rješavanje problema i donošenje odluka,
zadovoljavanje potreba za pripadanjem, užitkom, bijegom od drugih aktivnosti,
odmorom, kontrolom, utjecajem na druge ljude. Poznavanje vrsta i sredstava
komunikacije je neophodno medicinskoj sestri kako bi ih mogla svjesno i primjereno
koristiti, jer upravo te vještine čine osnovu za dobru zdravstvenu njegu umirućeg
bolesnika.
Vještina komunikacije s umirućim bolesnikom, osim što za medicinsku sestru
predstavlja izazov u radu, često je sastavni dio njezine radne svakodnevice.
Međutim, kvalitetna komunikacija kao preduvjet mogućnosti provođenja sigurne i
učinkovite zdravstvene njege umirućeg bolesnika uvjetovana je, osim samom
vještinom komunikacije - iskustvom i mnogim drugim čimbenicima, kao što su radna
okolina, uvjeti rada te usmjerenost na određeni koncept zdravstvene njege.
Najčešće, upravo medicinske sestre koje promoviraju fizički kontakt i emocionalnu
podršku postaju najvažnija karika u životu umirućeg bolesnika.

preuzmi dokument