Marina Sikavica

Jedinica intenzivnog liječenja djece, Klinika za dječje bolesti KBC Split

obitelj, komunikacija, tim zdravstvene skrbi

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

S obzirom na specifičnosti odjela na kojem se liječe životno ugrožena djeca, okružena visoko sofisticiranom
medicinskom opremom i uređajima, i multidisciplinarnu zdravstvenu skrb koja im se pruža, komunikacija s
obitelji mora biti rana, otvorena i učestala. O načinu pružanja prvih informacija obitelji, ovisit će uspješnost
daljnje komunikacije i uspostavljanja povjerenja.
Pri prijemu djeteta na odjel intenzivnog liječenja roditelje treba upoznati s odjelom, pravilima rada,
zdravstvenim osobljem i njihovim zaduženjima. Najznačajn iju ulogu u tome imaju medicinske sestre koje su
24 sata dnevno uz bolesnika i liječnik koji prima dijete na odjel i daje prve informacije o njegovom
zdravstvenom stanju. Obitelj pod stresom nije u stanju prihvatiti i razumjeti sve informacije, stoga objaš njenja
moraju biti jasna, sažeta i ponavljana. Slušanje roditelja je jednako važno kao i davanje informacija. Roditelji
žele iskrene odgovore na svoja pitanja, da budu informirani o bilo kakvoj promjeni stanja njihovog djeteta, da
znaju djetetovo napredovanje i prognoze svakodnevno. Dnevna komunikacija s voditeljem tima zdravstvene
skrbi omogućava precizniju izmjenu podataka, bez propusta u komunikaciji i većim zadovoljstvom bolesnika i
roditelja
Kako bi umanjili utjecaj traumatskih događaja kao što su medicinski postupci i reanimacija na dijete i obitelj,
svi zdravstveni djelatnici u intenzivnoj jedinici moraju pokazivati razumijevanje za odnos roditelj -dijete i
usvojiti vještinu komunikacije s empatijom.

preuzmi dokument