Donald Peran, Ivan Keser

KBC Zagreb

strah, komunikacija, mehanička ventilacija, razumjevanje

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Komunikacija je način djeljenja informacija. Može biti verbalna, neverbalna i pisana.
Komuniciranje s neurološkim pacijentom općenito je otežano zbog specifične dijagnoze koja utječe
na njihovo psihofizičko stanje, a posebno tijekom intubacije i ventilacije pomoću respiratora.
Dijagnoze vezane uz otežanu komunikaciju: Myastenia gravis, Guillain-Barre, ALS, embolizacija, SAH.
KAKO KOMUNICIRATI S PACIJENTOM NA RESPIRATORU?
Načini na koje možemo komunicirati
- mimikom (čitanje sa usana, zatvaranjem i otvaranjem očiju...)
- djelomičnim, odnosno ograničenim pokretima glave, pisanjem po papiru (ako nije došlo do
većeg deficita motorike ruku)
- pisanje prstima po plahti (ako je prisutan djelomični deficit)
- pokazivanjem rukama na problematična mjesta
- Aplikacije putem mobilnih uređaja...
Prilikom prvog kontakta s pacijentom treba odrediti individualnu komunikaciju s pacijentom što
naravno ovisi o njegovom psihofižičkom ograničenju, i znači da ćemo mi koji imamo više iskustva u
takovoj vrsti komunikacije uvijek ponuditi nekoliko pitanja koja mogu zadovoljiti njegove primarne
potrebe. A oni koji jesu već imaju standardizirane metode komunikacije kako s osobljem tako i s
obitelji ako su na kućnoj njezi. Pacijenti su obično uplašeni i uznemireni pa ih prije svega treba umiriti
i objasniti im načine komunikacije.
BARIJERE U KOMUNIKACIJI: manjak edukacije osoblja o komunikaciji, karakter pacijenta, poteškoće
u čitanju s usana, nemogućnost pisanja, nesigurnost osoblja, kulturološte razlike, govorna narječja,
povećan obim posla.
ULOGA OBITELJI
Također je vrlo bitna i prisutnost obitelji i to najviše zbog psihičke potpore iako većinom ne razumiju
što im se želi reći, ali i tu naravno pomaže medicinsko osoblje.
Kod pacijenata s dugotrajnom mehaničkom ventilacijom samopoštovanje je na vjerojatno na niskom
nivou, a sve veći broj dana provedenih na MV značajno pojačava osjećaje straha, zabrinutosti za
ishod i budućnost i ljutnje.

preuzmi dokument