Vesna Bratić, Veronika Pranjić, Tila Mišić

KBC Zagreb

komunikacija, respirator, zdravstvena njega

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Medicinska sestra/tehničar u svakodnevnom radu s bolesnicima koji su na
respiratoru često se susreće s poteškoćama, od kojih je ona najčešća
važna ljudska funkcija: komunikacija.
Bolesnici koji imaju endotrahealni tubus ne mogu verbalno komunicirati
zbog položaja endotrahealnog tubusa i napuhanog cuff-a tubusa koji
sprječava prolaz zraka do glasnica. Zbog nemogućnosti verbalne
komunikacije, ti bolesnici komuniciraju na druge načine (ploče za pisanje,
klimanje glavom, geste, popis uobičajenih riječi i sl.).
Komunikacija s bolesnicima u Jedinici intenzivnog liječenja je važan
sastavni dio brige za bolesnika i bazirana je na osnovne ljudske potrebe:
položaj bolesnika, aspiracija i sl.
Za medicinsku sestru/tehničara je važno procijeniti bolesnikovu
sposobnost komuniciranja, te izabrati za bolesnika najbolji način
komunikacije.
Jedna od najčešćih komplikacija s kojom se pritom susreću je nedostatak
vremena medicinske sestre/tehničara , nejednako poznavanje
komunikacijskih vještina bolesnika i medicinske sestre/tehničara , te
nesuradljivost bolesnika. Ukoliko postoji mogućnost potrebno je uključiti
obitelj bolesnika , što bi uveliko moglo olakšati komunikaciju s bolesnikom,
te samom bolesniku vratiti samopouzdanje.
Komunikacija s bolesnikom na respiratoru je neizostavni dio kvalitetne
zdravstvene njege.

preuzmi dokument