Nikola Mitrović, Tihana Tesanović

Klinički centar Crne Gore - Podgorica

komplikacija, anestezija, monitoring, bolest srca

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Pacijenti koji se podvrgavaju operacijama u kardioKirurgiji, pored postojećeg rizika zbog težine patološkog
procesa srčanih oboljenja,u izvjesnoj mjeri riskiraju i komplikacije vezane za anesteziju.
Uspješna kardioanestezija je esencijalna za uspješnu operaciju, a mnogo toga počiva na znanju, iskustvu,
oprezu i pripremi za operacioni zahvat.Izvođenje anestezije podrazumijeva invazivne postupke radi
postizanja sigurnog dišnog puta i kompleksnog monitoringa, ali i aplikacije složene terapije u cilju kontrole
kardiovaskularne stabilnosti. Poseban oprez i izbalansiran pristup je potreban da bi se sve komplikacije
svele na minimum kod pacijenata koji ulaze u operaciju sa već smanjenom srčanom funkcijom.

preuzmi dokument