Romana Palić, Irena Ošlaj, Daniela Šmalcelj, Marija Matoš, Joško Bulum

KBC Zagreb

laboratorij za kateterizaciju srca, medicinska sestra, tamponada, septostomija

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Žensko novorođenče u kritičnom stanju s teškom hipoksemijom i acidozom je u transportnom
inkubatoru premješteno iz županijske bolnice s dijagnozom kompleksne prirođene srčane grješke.
Kardiološkom obradom ehokardiografije u novorođenčeta je postavljena dijagnoza kompleksne
srčane greške. U sklopu daljnje obrade i lječenja u laboratoriju za kateterizaciju Klinike izvodi se
kateterizcija srca gdje su postavljene dijagnoze primarne hipoplazije struktura lijeve strane srca s
izlazom obiju velikih arterija iz desne klijetke, ventrikulskog septalnog defekta i koarktacije aorte.
Kateterizaciju srca su komplicirale repetitivne ventrikulske tahikardije s hemodinamskim urušajem, te
smo srčanu frekvenciju korigirali podražajem katetera. U sklopu dijagnoze učinjena je atrijska
septostomija. Međutim, postupak je komplicirala supraventrikulska tahikardija (c/p260/min)koju je
pokušano ponovno konvertirati kateterom. Ali, zbog manipulacije katetera uslijedila je perforacija
desnog atrija s naglim gubitkom arterijskog tlaka i zastojem cirkulacije. Odmah je prepoznata
tamponada srca te je potvrđena i ehokardiografski. Hitno je učinjena perikardiocenteza uz dodatak
krvi. Kako se perikard unatoč drenaži punio u gotovo bezizlenoj situaciji indiciran je kardiokirurški
zahvat, te je hitno pozvan kardijalni kirurg. Tada je učinjena je sternotomija novorođenčeta prvi puta
na stolu za kateterizaciju naše Klinike. Tijekom zahvata evakuirano je oko 150 ml.krvi, provođena je
neposredna masaža srca i privremeno je uspostavljena srčana akcija sa stabilizacijom frekvencije i
arterijskog tlaka. Novorođenče je premješteno na Zavod za neonatologiju i intezivno liječenje gdje je
unatoč velikim naporima isti dan umrlo u kliničkoj slici teške metaboličke acidoze, multiorganskog
zatajenjai refraktornog srčanog zatajenja. Smrtnost novorođenčadi s hipoplastičnom lijevom stranom
srca s intaktnim atrijskim septumom je visoka unatoč urgentnoj atrijskoj septostomiji.
Transkatetersko zatvaranje atrijskog septalnog defekta balonskom septostomijom je opterečeno
komplikacijama kao što su aritmije perforacija s perkutanom tamponadom.
U takvoj situaciji je potrebno osposobiti profesionalan tim posebno educiranih obučenih sestara za
izvođenje zahtjevnih hitnih intervencijskih i kirurških postupaka u laboratoriju za kateterizaciju za
kritično bolesnu djecu.

preuzmi dokument