Rudi Kočevar, Irena Buček Hajdarević

KO za anesteziologiju i intenzivnu terapiju op. strok, UKC Ljubljana

kompetentnost, anesteziologija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Kompetentnost po definiciji znači dokazanu odnosno prikazanu sposobnost pojedinaca da u postojećim
radnim situacijama odgovarajuće upotrebljava svoje znanje, spretnost ili osposobljenost odnosno
kvalificiranost. Obuhvaća sva znanja, spretnosti i sposobnosti potrebne za obavljanje zadaća u određenom
pozivu, a osoba ih je pridobila s formalnom ili kontinuiranom izobrazbom, pri radu ili s drugim iskustvima.
Zbog specifičnog područja rada neki se poslovi medicinskih sestara pri anesteziji prekrivaju s radnim
područjima drugih zdravstvenih djelatnika i područjima ostalih djelatnika koji rade u zdravstvu.
Pri zbrinjavanju pacijentata potreban je timski pristup, gdje svaki pojedinac sa svojim stručnim znanjem i s
odgovornošću za svoje odluke teži ka ispunjenju zajedničkog cilja, a to je da pacijentu osigura cjelovitu,
kvalitetnu, učinkovitu i sigurnu zdravstvenu zaštitu. Nažalost, nerijetko smo svjedoci naglašavanja značajne
uloge pojedinačnih profila, ali premalo smo svjesni da tim radi kvalitetno tek ako se prizna i poštuje uloga
svakog pojedinca koji pri tome sudjeluje.
Rad medicinske sestre pri anesteziji je poseban i drugačiji od rada na drugim odjelima u bolnici. U
svakodnevnom radu se pri anesteziji susrećemo i sa unesrećenima koji su životno ugroženi. Za sigurno
zbrinjavanje pacijenata medicinske sestre pri anesteziji moraju imati dodatna znanja, biti fleksibilne i snažno
motivirane da mogu sabrano obaviti svoj posao, koji je dodatno otežan s teškoćom stanja unesrećenih i
njihovom smrtnošću.
Medicinske sestre pri anesteziji izvode zdravstvenu njegu na području anesteziologije, hitne medicine,
liječenja bolesti i području zdravstvenog odgoja. Njihov rad uključuje postupke zdravstvene njege koji znače
sklop svih zadaća, koje su potrebne za što neprekidniji rad anestezije u svim njenim fazama. S tim
zaključujemo cjelovitu obradu pacijenta u preoperativnom, medoperativnom i postoperativnom razdoblju.
Kvalitetnije zbrinjavanje i nadzor uključuje standardizaciju njegujućih i medicinsko tehničnih postupaka.
Za učinkovit rad u ekipi medicinska sestra pri anesteziji mora imati mnogo stručnog znanja i osposobljenosti
za pravilno, pravovremeno i precizno reagiranje. Ti zahtjevi diktiraju neprestano praćenje novosti na
području liječenja pacijenata.

preuzmi dokument