Ela Vujanić

KBC ''Sestre milosrdnice''

komplikacije, krvni pripravci, medicinska sestra, transfuzija, zakonitosti

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

UVOD: Ključna jest uloga medicinske sestre u liječenju krvnim pripravcima, transfuziji. Tad je u
središtu pažnje medicinske sestre, osim bolesnika, i krvni pripravak. Ako uzmemo u obzir da je
transfuzija skup manje i više složenih postupaka, možemo zaključiti da krvnim pripravkom može
rukovati samo ona medicinska sestra koja je dovoljno dobro educirana o transfuziji. Transfuzija ne
trpi ljudski faktor, to jest ljudsku pogrešku. Zato je neophodno poznavati sve korake koji prethode
početku transfuzije (ispravan Zahtjev za transfuziju i Obaviješteni pristanak bolesnika, identifikacija
bolesnika i krvnog pripravka te tehnički zahtjevi za primjenu krvnih pripravaka – set za transfuziju
krvi, venski pristup,...). Proizlazi, dakle, da medicinska sestra obavlja ranu, ali i neposrednu pripremu
bolesnika za transfuziju.

CILJ: Cilj ovog stručnog rada jest prikazati ključnost uloge medicinske sestre u uspješnom liječenju
krvnim pripravcima, jer se u bolničkom liječenju transfuzija često olakotno shvaća čime se nerijetko
zanemaruju zakonitosti liječenja krvnim pripravcima. Stručni rad upozorava i na kasne i na rane
komplikacije transfuzije (kasne reakcije i rane reakcije) te daje jednostavne smjernice kako
komplikacije pravilno i pravodobno uočiti te kako reagirati prilikom njihova uočavanja. Komplikacije
čine štetu bolesniku, kompliciraju liječenje te često negativno utječu na ishod liječenja.

ZAKLJUČAK: Odgovornost i visoko kvalitetan rad medicinskih sestara jedni su od najvažnijih
čimbenika uspješnosti liječenja krvnim pripravcima. Ljudski faktor i smanjenje kvalitete rada prilikom
rukovanja s krvnim pripravcima potrebno je u potpunosti iskorijeniti zarad sigurnosti bolesnika i,
naposljetku, uspješnog liječenja tim dragocjenim lijekom.

preuzmi dokument