Snježana Benko

Zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju, KB “Sveti Duh”, Zagreb

neinvazivna ventilacija, Helmet, KOPB

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Neinvazivna ventilacija (NIV) pozitivnim tlakom je sigurna i efikasna za liječenje osoba sa akutnim
respiratornim zatajenjem. Potpora pozitivnim tlakom postiže bolju izmjenu plinova (bolja saturacija i
povećanje PaO2), povećava se funkcionalni rezidualni kapacitet (povećanje plućne popustljivosti i
posljedično štednja snage), otvaraju se kolabirane alveole i smanjuje se plućni shunt.
NIV je moguće provesti pomoću dva sučelja: CPAP maske i kacige (Helmet).
Kaciga (Helmet) napravljena je od prozirnog PVC materijala koji obujmi glavu bolesnika, a pričvšćuje se
posebnim mekanim ovratnikom i remenima. Tijekom ventilacije povećanjem tlaka u kacigi ovratnik čvrsto
prilegne uz kožu, te na taj način onemogućava propuštanje iz kacige. Prednost kacige je što omogućuje
bolesniku da bude u doticaju s okolinom, omogućuje se fiziološki put ishrane, čitanje, uzimanje tekućine,
sjedenje, vertikalizacija, a isto tako je omogućeno provođenje fizioterapeutskih intervencija.
Bolesnica hospitalizirana u Jedinici intenzivnog liječenja Interne klinike zbog egzacerbacije kronične
opstruktivne plućne bolesti (KOPB). Osim KOPB-a, prisutan i Pickwick sindrom.
Bolesnica prisvjesna, pokretna, dispnoična, tahipnoična, izrazito cijanotična, upotrebljava pomoćne
respiratorne mišiće, afebrilna. Na plućima se auskultacijski nađu plitke respiracije uz difuzni bronhospazam.
Prisutni edemi na nogama i varikoziteti.
Primjeni se NIV pomoću Helmeta i Venturi sustava, s protokom kisika većim od 40 litara u minuti. Za vrijeme
NIV-a praćeni su slijedeći parametri:
subjektivno stanje bolesnice (osjećaj dispneje, uznemirenost) i objektivni pokazatelji (ABS iz arterijske krvi,
cijanoza, upotreba respiratorne muskulature, frekvencija srca, frekvencija disanja).
Nakon pet dana hospitalizacije bolesnica je bila stabilno te je otpuštena kući.

preuzmi dokument