Darija Krčmar, Vlasta Jurin, Danijela Greganić

KBC ''Sestre milosrdnice''

postoperativni kognitivni deficit, terapeutski učinak, komunikacija

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Postoperacijski kognitivni deficit je komplikacija koja produžava bolničko liječenje, povećava cijenu liječenja, dovodi u pitanje uspjeh kirurškog liječenja, a može pogoršati i kvalitetu života poslije operacije ukoliko ti deficiti perzistiraju. Bolesnici u JIL–u budu često uzbuđeni, smeteni i osjećaju se neudobno, ponekad postaju jasno psihotični (psihoza JIL –a) što uvelike utječe na njihovu sigurnost. Terapijski odnos sestra-bolesnik može imati povoljan terapeutski učinak, tj, biti u funkciji liječenja bolesnika. On se gradi kroz terapijsku komunikaciju s pacijentom, ali i s drugim članovima tima (liječnici, socijalni radnici, psiholog, druge sestre, obitelj i prijatelji bolesnika). Sestrinska uloga nije predviđati ishod bolesti, već pravovremeno uočiti
preddelirantna stanja i potencijalnu opasnost, te se boriti za zdravlje i kvalitetniji život.

preuzmi dokument