Rajka Srđanović

Interna Klinika, Klinički centar Crne Gore, Podgorica

ketoacidoza, proces zdravstvene njege, medicinska sestra

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Ketoacidoza prestavlja akutnu komplikaciju Diabetes melitusa bez obzira na tip. Ranim
prepoznavanjem ovog stanja i adekvatnim terapijskim i proceduralnim djelovanjem može se
znatno utjecati na dužinu trajanja ovog stanja.
Cilj je utvrditi potrebe za zdravstvenom njegom kod pacijenta kroz proces zdravstvene njege.
Metode rada su: analiza medicinske dokumentacije, inspekcija, percepcija.
Rezultat prikazuje da dužina oporavka pacijenta uveliko ovisi o radu dobro obučene medicinske
sestre.
Dobro uzeta sestrinska anamneza,kao i praćenje procesa zdravstvene njege znatno olakšavaju
rad sestre a ujedno doprinose i bržem oporavku pacijenta.

preuzmi dokument