Hadžić Suvad, Makaš Nihad

Odjel za anesteziju i intenzivnu tetrapiju, JU Opća bolnica " Prim.dr Abdulah Nakaš " Sarajevo

kardiak arest, CPR-a, prethospitalne mjere CPR-e, urgentni centar, preživljavanje

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Akutni zastoj srca – kardiak arest – predstavlja, bez sumnje, najdramatičniju situaciju u kojoj se jedan zdravstveni radnik može naći. Nagao i neočekivan prekid krvotoka, izazvan funkcionalnim prestankom rada srca naziva se kardijalni arest. Iako je prestanak rada srca krajnji ishod kod svih fatalnih bolesti, pod kardiak arestom se podrazumijeva samo onaj nenadani prekid rada srca koji je potencijalno izliječiv i zahtijeva mjere CPR-e.
S obzirom da je riječ o najvećem stupnju hitnosti i da je procenat preživljavanja veoma nizak potrebno je maksimalno koordinisati sve faktore u tzv. lancu preživljavanja kako bi se smrtnost smanjila na najmanju moguću mjeru. Tu se prije svega misli na pomoć u prvim sekundama aresta od strane očevidaca, pa preko službe Hitne medicinske pomoći i na kraju specijalizovanih urgentnih centara.
Studija koja je urađena imala je za cilj da utvrdi uspješnost preživljavanja u uslovima urgentnog centra u prvih sat vremena u korelaciji s efikasnošću prethospitalnih mjera CPR. Studija je uključila 199 pacijenata oba spola starijih od 14 godina u periodu od 15 mjeseci u dva urgentna centra ( Klinički centar univerziteta u Sarajevu i JU Opća bolnica "Prim. dr.Abdualah Nakaš"). Analizirani su parametri u odnosu na spol, dob, na mjesto dešavanja kardiak aresta, uzrok kardiak aresta, mjesto započinjanja CPR, ko je započeo CPR, proteklo vrijeme do započinjanja CPR, vrstu transporta ,te uspješnost preživljavanja u odnosu na prvih sat vremena po dolasku u urgentni centar.
Spoznaje do kojih se došlo, nažalost, ne ostvaruju Safarovu viziju da reanimacijske postupke započinje osposobljeni građanin unutar 5 minuta nakon nastanka incidenta, da ih nastavi medicinski tim službe Hitne medicinske pomoći unutar 15 do 30 minuta i da takav bolesnik, koji ima srčanu akciju i mjerljiv krvni pritisak, stigne na odgovarajući odjel za 30 do 60 minuta.
Suštinska načela pomoći kod kardiak aresta, početi što prije s postupkom reanimacije, zamjenjen je s načelom, što prije transportovati pacijenta do urgentnog centra bez ikakve ili s neadekvatnom pomoći.

preuzmi dokument