Marija Živković, Senka Repovečki

KBC Zagreb Rebro, Psihijatrijska bolnica Vrapče

akutni moždani sindrom delirijum, komunikacija, sestrinske intervencije

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Delirij nije bolest, već sindrom s više uzročnika koji rezultiraju istim skupom simptoma povezanih sa stanjem svijesti bolesnika i kognitivnim oštećenjem. Poremećaj svijesti je glavni simptom delirija, a obično se javlja udružen s oštećenjem kognitivnih funkcija. Delirij karakterizira brz razvoj i prodromalni simptomi, a može trajati nekoliko dana do nekoliko tjedana. Gotovo u pravilu završava sa potpunim povlačenjem psihopatoloških simptoma. Delirij se očituje slijedećim simptomima: Premećaj pažnje tako da se bolesniku pitanja moraju ponavljati, a isto tako je smanjena sposobnost usmjeravanja pažnje na nove objekte. Dezorganizacija mišljenja koja se očituje kao nesuvisli i nepovezani govor. Poremećaj svijesti koji je primarno kvalitativni i očituje se dezorijentacijom u vremenu i prostoru, te prema osobama, (kvantitativni su češći - somnolencija i sopor). Obmane osjetila u vidu iluzija i halucinacija su česte, najčešće su prisutne vidne halucinacije koje mogu biti jednostavne i složene. Poremećaj ciklusa budnosti i spavanja je redovit. Poremećaj psihomotorike, bolesnici su nemirni i hiperaktivni, izvode nesvrsishodne pokrete i radnje. Poremećaj pamćenja očituje se nesposobnošću zapamćivanja novih sadržaja. Emocionalni poremećaji u vidu anksioznosti, razdražljivosti, euforije. Neurološki simptomi nisu česti osim tremora koji je redovit. Vegetativni simptomi kao tahikardija, znojenje, crvenilo lica i dilatacija zjenica često su prisutni. Cilj rada: upoznati sestrinske intervencije kod bolesnika sa akutnim moždanim sindromom te smanjiti stresom izazvane poremećaje ponašanja.

preuzmi dokument